ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση:

 

 

 

 

Εργασίες
σςςςςςςςςς(Ανακοινώσεις)


 
     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 
 

 

Ανακοινώσεις

Ανάλυση Περιεχομένου (Content Analysis) Αγροτουριστικής Βιβλιογραφίας


ΣΤΟΧΟΣ:
 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την πρόοδο στην έρευνα αγροτουρισμού μέχρι σήμερα, να προσδιορίσει  τις τάσεις της έρευνας στην πάροδο του χρόνου και να προσδιορίσει τις τάσεις των μελλοντικών ερευνητικών κατευθύνσεων. Χρησιμοποιώντας μια τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis):

 • ανά έτος και θεματική ενότητα, (Supply, Demand and Management, Μάρκετινγκ, Public policy, Sustainable development, Local Impacts, Άλλα
 • ανά περιοδικό και θεματική ενότητα, (Supply, Demand and Management, Μάρκετινγκ, Public policy, Sustainable development, Local Impacts, Άλλα)
 • ανάλυση ανά θεματική ενότητα, (διαχωρισμός της κάθε κατηγορίας σε περισσότερες κατηγορίες - Supply, Demand and Management, Μάρκετινγκ, Public policy, Sustainable development, Local Impacts, Άλλα)
 • ανά έτος εννοιολογική ή εμπειρική μελέτη,
 • ανά έτος  ποιοτική ή ποσοτική έρευνα,
 • ανά περιοδικό εννοιολογική ή εμπειρική μελέτη,
 • ανά περιοδικό ποιοτική ή ποσοτική έρευνα,,
 • ανά έτος και ήπειρο,
 • ανά περιοδικό και ήπειρο
 • ανά έτος και τομέα που απευθύνεται (τουρίστες, ξενοδόχους, τουριστικά γραφεία, τοπική η κεντρική εξουσία, μη κυβερνητικές οργανώσεις)
 • ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
 • Annals of Tourism Research Tourism                                              
 • Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarter Tourism   
 • International Journal of Contemporary Hospitality M Tourism     
 • International Journal of Hospitality Management Tourism                       
 • International Journal of Tourism Research Tourism                     
 • Journal of Hospitality & Leisure Marketing Tourism                                  
 • Journal of Hospitality and Tourism Education Tourism                
 • Journal of Hospitality and Tourism Research Tourism                 
 • Journal of Leisure Research Tourism
 • Journal of Rural Studies                                                         
 • Journal of Sustainable Tourism                                                        
 • Journal of Tourism Studies Tourism                                                 
 • Journal of Travel and Tourism Marketing Tourism                         
 • Journal of Travel Research Tourism                                                 
 • Leisure Sciences Tourism                                                                  
 • Tourism Analysis Tourism                                                                  
 • Tourism and Hospitality Planning & Development Tourism        
 • Tourism Economics;                                        
 • Tourism Management Tourism          

     

 • Κάθε ομάδα πρέπει να διαβάσει περίπου 5 – 7 τα άρθρα και να συμπληρώσει προκατασκευασμένους πίνακες που θα αποσταλούν σε κάθε ομάδα από τον κ. Φωτιάδη και τον κ. Βασιλειάδη τους υπευθύνους της έρευνας.
 • Πρέπει έως 22/10/2010 να δηλώσετε συμμέτοχη στέλνοντας ένα μαιλ στον κ. Φωτιάδη (anesfot@gmail.com ).Η έρευνα θα έχει ολοκληρωθεί έως 19/12/2010. Το παραδοτέο υλικό θα αποσταλεί μετά το πέρας της έρευνας ηλεκτρονικά στον κ. Ανέστη Φωτιάδη (anesfot@gmail.com).
 
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ελληνική Ακαδημία Marketing
COMPUS
Διαχείρηση κρίσεων
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Biennial International
Conference 2009
E-mail υπεύθυνων καθηγητών
Βασιλειάδης Χρήστος
chris@uom.gr
Ανδρονικίδης Ανδρέας
andro@uom.gr


Διαχειριστής: Χρήστος Παυλόπουλος © Copyright 2009