ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση:

 

 

 

 

Μαθήματα
(Στρατηγικός
σσσσσσΠρογραμματισμός )


 
     

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 
 

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα
(Στρατηγικός Προγραμματισμός)

Σχέδιο Μαθήματος 2010 - 2011 (εξάμηνο 3ο)


Αντικείμενο μελέτης του μαθήματος
είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή στρατηγικής Μάρκετινγκ (ΜΚΤ). Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του ΜΚΤ.

Η φιλοσοφία του
είναι ότι η εμπειρία του σχεδιασμού αποκτάται πολύ αποτελεσματικότερα μέσα από την πράξη και την άμεση εφαρμογή παρά μέσα από το απλό και πολλές φορές μηχανικό διάβασμα.

Κύριος σκοπός του μαθήματος
είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία της δημιουργικής και συστηματικής χρήσης των αρχών , μεθόδων και στρατηγικών του ΜΚΤ στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση στρατηγικών και τακτικών σχεδίων της επιχείρησης.

Οι διδακτικές ενότητες θα καλυφθούν με ενιαία και διαδοχικά μαθήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί κατά την διάρκεια των μαθημάτων στην ανάπτυξη και ανάλυση των επιλεγμένων Περιπτώσεων Διερεύνησης Προβλημάτων Στρατηγικής Μάρκετινγκ (Case Study) και στην υποστήριξη και ανάπτυξη μιας εργασίας σχετικά με μια πραγματική περίπτωση marketing plan που θα επιλέξουν οι φοιτητές μέχρι την τρίτη συνάντηση του μαθήματος.

ΙΙ. Υποχρεωτικά συγγράμματα:

(α) – Γ. Ι. Σιώμκος (για συντομία ΓΣ), Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Β’ Εκδοση, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα, 2003.

(β) – Aaker David A. (για συντομία DA), Strategic Market Management– WILEY INTERNATIONAL EDITION, John Wiley & Sons, 8 th Edition. USA: 2007.

ΙΙΙ. Διοικητικές Λεπτομέρειες

Το μάθημα διδάσκεται σε 13 συναντήσεις των 2,5 ωρών. Η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι απαραίτητη.

  1. Στη διάθεση των φοιτητών/ τριών του μαθήματος θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προαιρετικών άρθρων σχετικών με θέματα της ύλης του μαθήματος (στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για συντομία RP). Τα άρθρα διανέμονται κατά την διάρκεια των διαλέξεων.
  2. Ηλεκτρονική ενημέρωση. Η δια αποστάσεως ενημέρωση καθώς και επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα ολοκληρώνεται με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του διδάσκοντα, http://ba.uom.gr/mkt και κυρίως μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού λογισμικού εκπαίδευσης, http://compus.uom.gr
  3. Γραφείο: 310 (κτίριο ΗΘ’)
    Τηλ.: 231 0 891581
    Fax: 231 0 891544
    e-mail: chris@uom.gr
  4. Ώρες γραφείου και επικοινωνίας με τους φοιτητές/ τριες: Τις απογευματινές ώρες μία ώρα πρίν ή και μετά το μάθημα.

ΙV. Υποχρεώσεις – Δομή του Μαθήματος και Βαθμολογία
Βαθμολογία:

Συμμετοχή: 5%
Case Forestland (εκπαιδευτικό): 10%
Ατομική εργασία case (παρουσίαση επεξεργασίας άρθρου-άρθρων): 35%
Ομαδική εργασία (παράδοση ολοκληρωμένου Marketing Plan): 50%


Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Strategic MarketingPlanning
(MBA, 3rd –Winter- Semester)

The scope of this course is to:
   Provide you with an end-to-end overview of the processes for understanding, creating and delivering value in competitive markets
   Equip you with actionable conceptual frameworks and analytical tools for making strategic marketing decisions in dynamic or even stable markets
   Help you to understand the landscape of the industries through cases, best practices, examples and people from the marketplace. 
Finally the objective of the course is to introduce you to marketing strategy formulation and to marketing program development. We use frameworks, concepts, examples, models, and techniques from the field of strategy and marketing. The pedagogical method is based on oral (i.e., lectures, discussions, speeches) and exercises with written materials.

 

 
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ελληνική Ακαδημία Marketing
COMPUS
Διαχείρηση κρίσεων
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Biennial International
Conference 2009
E-mail υπεύθυνων καθηγητών
Βασιλειάδης Χρήστος
chris@uom.gr
Ανδρονικίδης Ανδρέας
andro@uom.gr


Διαχειριστής: Χρήστος Παυλόπουλος © Copyright 2009